Uttarakhand State Warehousing Corporation

Established by Govt. under Warehousing Corporation Act 1962

 
S.No. District Name Center Name Officer’s Name Mobile No. Telephone Fax No.

Self-potential

(in MT)

Rental potential

(in MT)

Reserve capacity

(in MT)

Private warehouse capacity

(in MT)

UTTARAKHAND
1 Udham Singh Nagar  Rudrapur City Shri Rakesh kumar Dubey 8864820612    
10486
0
0
0
2 Kichha Shri Harsh Mohan Singh Toliya 7302207038 0  
13111
0
0
0

3

 

4

Udham Singh Nagar

Sitarganj

 

Nanakmatta

Shri Sarvesh Rathor

 

Shri. Rajkumar Singh

7017364729

 

9410376477

0

 

0

 
 
8970
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
0

 

 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
7090
 
 
 
 
 
     9000
 
 
5 Udham Singh Nagar Gadarpur

 

 

Shri. Devendra Singh Rawat 7351640330    
16081
0
0
0
6 Gularbhoj Shri. Ramesh Kumar 8865880870     3940 0 0 0
7 Kashipur Shri. Chandan Singh Bisht 7302623770     0 0 0 5000
8 NAINITAL Ramnagar Shri. Santos Singh Negi 9917267644     0 0 0 2364
9 Haldwani Kmaluaganja Shri. Rajendra Joshi 8218630753    
16470
0
0
0
10 NAINITAL Haldwani Naveen Mandi Shri.  Rajendra Singh 9837100106     6895 0 0 0
 
11 Almora Almora Shri. Rajeev Pant 8006077779      50000 0 0 0
   
                   
12 Dehradun Vikash Nagar Shri. Ashutosh Kaushik 6396314460     11613 0 0 0
13 Nakronda Shri. Vipin Kumar 9837340780     10172 0 0 0
14 Haridwar Haridwar Shri. Rakesh Kumar 9927804210     5222 0 0

 

0

    TOTAL         107960 0 0 23454
                     
 
                   
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

IMPORTANT LINKS